Formularze Centralnej Informacji KRS - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Formularze Centralnej Informacji KRS

Formularze Centralnej Informacji KRS

Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji oraz wydawanie wyciągów, odpisów i zaświadczeń. Podstawa prawna Art. 4 ust 4. ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 121 poz. 769 z późn. zm.).

Zgodnie z § 17 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2793), opłatę za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji oraz za wnioski składane korespondencyjnie do oddziału Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa
konto: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Opłatę za wnioski składane osobiście do oddziału Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje oddział, albo do kasy tego sądu.

Formularze według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego:


Kancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości