Urzędowe formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - załaczniki do wniosku o zmianę - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Urzędowe formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - załaczniki do wniosku o zmianę

Urzędowe formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - załaczniki do wniosku o zmianę
 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-ZB)
  format RTF, 202KB
  format PDF, 125KB

 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-ZE)
  format RTF, 176KB
  format PDF, 120KB

 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki (KRS-ZH)
  format RTF, 363KB
  format PDF, 166KB

 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
  format RTF, 242KB
  format PDF, 158KB

 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (KRS-ZK1)
  format RTF, 207KB
  format PDF, 123KB

 • Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego (KRS-ZR)
  format RTF, 200KB
  format PDF, 124KB

 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (KRS-ZU)
  format RTF, 250KB
  format PDF, 128KB

 • Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - działalność pożytku publicznego (KRS-Z-OPP)
  format RTF, 279KB
  format PDF, 136KB

 • Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-X1)
  format RTF, 229KB
  format PDF, 159KBKancelarie

 

Kancelaria Prawna
Horoszkiewicz sp. z o.o.

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 606 514 804

odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

regulowanie stanu prawnego nieruchomości