Urzędowe formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - wniosek o wpis - pozew, pozew o rozwód, pozew rozwodowy, pozew o alimenty, pozew alimentacyjny, pozew o zapłatę, sprzeciw, nakaz zapłaty

Urzędowe formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - wniosek o wpis

Urzędowe formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - wniosek o wpis

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)
  format RTF, 285KB
  format PDF, 166KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna (KRS-W2)
  format RTF, 264KB
  format PDF, 133KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)
  format RTF, 298KB
  format PDF, 172KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna (KRS-W4)
  format RTF, 417KB
  format PDF, 179KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-W5)
  format RTF, 271KB
  format PDF, 164KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa (KRS-W6)
  format RTF, 323KB
  format PDF, 172KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-W7)
  format RTF, 372KB
  format PDF, 178KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-W8)
  format RTF, 296KB
  format PDF, 170KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacjia społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą (KRS-W9)
  format RTF, 264KB
  format PDF, 135KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń (KRS-W10)
  format RTF, 290KB
  format PDF, 168KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (KRS-W12)
  format RTF, 249KB
  format PDF, 131KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska (KRS-W13)
  format RTF, 390KB
  format PDF, 148KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-W20)
  format RTF, 328KB
  format PDF, 177KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (KRS-W21)
  format RTF, 279KB
  format PDF, 138KB

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-W22)
  format RTF, 317KB
  format PDF, 174KB

 • Kancelarie

   

  Kancelaria Prawna
  Horoszkiewicz sp. z o.o.

  Rozwody

  Alimenty

  Podział majątku

  Władza rodzicielska

  tel. 606 514 804

  odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

  zachowek - jeśli zostałeś pominięty w spadku sprawdź co Ci się należy

  regulowanie stanu prawnego nieruchomości