Strona główna arrow Własność przemysłowa arrow Uprawnienia prokuratora w postępowaniu sądowo  administracyjnym
Zasady
Uprawnienia prokuratora w postępowaniu sądowo  administracyjnym Drukuj E-mail
Napisał Magdalena i Tomasz Horoszkiewicz   
poniedziałek, 23 lipiec 2007

Uprawnienia prokuratora w postępowaniu sądowo-administracyjnym zostały określone w sposób odpowiadający jego podstawowym zadaniom i obejmują one:

            Uprawnienie do wniesienia skargi oraz uczestnictwa we wszystkich sprawach rozpatrywanych przez NSA zarówno na posiedzeniach niejawnych jak i na rozprawie.

            Podobnie jak strona, prokurator wnosi skargę do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Organ ten może w terminie 30 dni zmienić lub uchylić decyzję i wtedy nie nadaje sprawie dalszego biegu. Tak więc skierowanie przez prokuratora skargi do sądu administracyjnego może spowodować skutki takie jak wniesienie sprzeciwu.[1]

            Zgodnie z przepisami obowiązującymi ogólna zasada działania bez zbędnej zwłoki dotyczy nie tylko organów administracji, ale wszystkich biorących udział w postępowaniu. W przypadku prokuratora powinien on dobierać środki, które jak najszybciej pozwolą osiągnąć stan zgodny z prawem. Środkiem takim jest niewątpliwie skarga sądowa, która, jeśli nie spowoduje usunięcia naruszenia prawa przez organ administracji, otwiera bez dalszej zwłoki postępowanie sądowo-administracyjne. Nie dotyczy to przypadków, gdy decyzja nie podlega kontroli w tym trybie, albo skarga została odrzucona jako złożona po terminie.

            W myśl art. 189 k.p.a. prokurator, który wniósł skargę na decyzję administracyjną nie może z tych samych przyczyn wnieść sprzeciwu. Wydaje się, że w przypadku gdy sąd skargę odrzucił, tzn. nie badał zarzutu naruszenia prawa, brak jest uzasadnienia dla odmówienia prokuratorowi prawa do skontrolowania tej decyzji w trybie administracyjnym, skoro organ może to uczynić z urzędu bądź na wniosek strony. W przypadku oddalenia skargi natomiast złożenie sprzeciwu jest niedopuszczalne, gdyż możliwe jest w tym przypadku wniesienie przez Prokuratora Krajowego rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.[1] H. Starczewski, Rola prokuratora w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1980, z. 6.

 

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 23 lipiec 2007 )
< Poprzedni   Następny >
Kancelarie

Kancelaria Prawna
T.Horoszkiewicz

Rozwody

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

tel. 783312655


Subskrypcja
Bądź na bieżąco, skorzystaj z naszego Newslettera!

Nazwa listy


Imię:

E-mail:

Subskrybuj Zakończ
Zapamiętaj nas
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową